Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn – Kỳ Quan Hỗn Hợp Thế Giới

30 Tháng Mười Hai, 2016 0 Comments 6 tags

  Núi Nga Mi còn gọi là “Đại Quang Minh sơn”, nằm ở miền trung nam tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Nam Trung Quốc, trên khu vực của lòng chảo