Chùa Thày – Chùa Khai Nguyên – Cụm Di Tích Bia Bà

1 Tháng Ba, 2018 0 Comments 1 tag

CHÙA THÀY – CHÙA KHAI NGUYÊN – CỤM DI TÍCH BIA BÀ Hành trình 1 ngày   LỊCH TRÌNH TOUR – ĐẾN VỚI PHẬT VỀ VỚI MẪU 07h00: Xe và