Chùa Cổ Lễ – Đền Cây Quế – Đền Trần – Phủ Dày

1 Tháng Ba, 2018 0 Comments 2 tags

CHÙA CỔ LỄ – ĐỀN TRẦN – CHÙA PHỔ MINH – ĐỀN CÂY QUẾ – PHỦ DẦY  ( Hành trình 01 ngày ) 05h30: Xe và h­­­ướng dẫn viên Kỳ