Kịch Bản Team Building – Khám Phá Đảo Kong

2 Tháng Chín, 2020 0 Comments 3 tags

Tại sao chúng ta cần thay đổi?  Chúng ta đã sẵn sàng để thay đổi? Mỗi năm chúng ta có 1 kỳ nghỉ và như theo cách tận hưởng truyền