Làm Visa Trung Quốc

5 Tháng Bảy, 2018 0 Comments 3 tags

THỦ TỤC XIN VISA TRUNG QUỐC ĐI QUẢNG CHÂU – THƯỢNG HẢI – BẮC KINH Quy định chung: Nếu bạn muốn xin được Visa thương mại 6 tháng hoặc 1