Tây Thiên – Thiền Viện An Tâm – Chùa Khai Nguyên

1 Tháng Ba, 2018 0 Comments 1 tag

TÂY THIÊN – THIỀN VIỆN AN TÂM – CHÙA KHAI NGUYÊN Hành trình 1 ngày Tương truyền từ xa xưa, Ngài Khương Tăng Hội – một nhà tu hành Ấn