Kịch Bản Team Building – Sức Mạnh Của Sự Gắn Kết

2 Tháng Hai, 2018 0 Comments 4 tags

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tri ân CB-CNV của công ty •     Đẩy mạnh tinh thần và lòng tự hào của mỗi thành viên đối với công