Kịch Bản Team Building – Khám Phá Đảo Kong

2 Tháng Chín, 2020 0 Comments 3 tags

Tại sao chúng ta cần thay đổi?  Chúng ta đã sẵn sàng để thay đổi? Mỗi năm chúng ta có 1 kỳ nghỉ và như theo cách tận hưởng truyền

Concept Team Building & Gala Dinner

3 Tháng Hai, 2018 0 Comments 0 tags

Một chương trình sự kiện lớn và có kinh phí đầu tư bài bản thường kết hợp nhiều nội dung trong một sự kiện diễn ra từ 2-3 ngày. Đây

Tổ Chức Sự Kiện

2 Tháng Hai, 2018 0 Comments 1 tag

Sự kiện là trọng tâm của đời sống văn hóa tinh thần trong thời đại mới, Các tổ chức cá nhân và ngành kinh doanh đã nắm bắt được sự

Kịch Bản Team Building – Sức Mạnh Của Sự Gắn Kết

2 Tháng Hai, 2018 0 Comments 4 tags

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tri ân CB-CNV của công ty •     Đẩy mạnh tinh thần và lòng tự hào của mỗi thành viên đối với công

Lợi ích Của Team Building Đối Với Doanh Nghiệp

2 Tháng Hai, 2018 0 Comments 3 tags

Team building ngày này đã không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân mà là một phần quan trọng trong công tác đào

Team Building – Một Ngày Kết Nối

2 Tháng Hai, 2018 0 Comments 2 tags

Hoạt động Team Building  xây dựng nhóm có thể giúp phát triển sự tin tưởng giữa các nhân viên của bạn. Niềm tin là một thành phần quan trọng trong