0915553697 info@kyquansan.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Team Building – Một Ngày Kết Nối

Hoạt động Team Building  xây dựng nhóm có thể giúp phát triển sự tin tưởng giữa các nhân viên của bạn. Niềm tin là một thành phần quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là khi phải làm việc theo nhóm hàng ngày để đạt được các mục tiêu và phát triển doanh nghiệp. Các khóa đào tạo về xây dựng đội nhóm được thiết kế để giúp tăng cường quan hệ xã hội, xác định vai trò trong các nhóm và nâng cao hiệu quả của đội ngũ nhân lực. Thông qua các hoạt động xây dựng đội ngũ, nhân viên có thể học cách giao tiếp tốt hơn với nhau bởi vì họ có thể sẽ phải đối mặt với các hoạt động cần được giải quyết theo nhóm.

Leave a Reply